Monday, May 20, 2024

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ သီႇပေႃႉ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

Must read

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ် တင်းမူတ်း 35 လင် ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းယေး  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လူႉၵွႆယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2022

ၾူၼ်လူင် လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃး  28/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼႆႉၼၼ်ႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵွႆတႃႇ 35 လင် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ  ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ သိမ်ႇ၊ ၵွင်းမူး၊ ၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း ၵေႃႈပိၼ်ႈပင်းလူႉၵွႆ၊ ပေႃး ႁူမ်ႈသဵင်ႈ တေမီးမွၵ်ႈ 50 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၸၢမ်ႇသႃႇ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ဢၼ်လႆႈဝႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉၵွႆ 35 လင်  ။ ပေႃးၼပ်ႉပႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ လုမ်း၊ ၶဵင်ႇၸဝ်ႈမိူင်း၊ ၵွင်းမူး၊ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ သိမ်ႇ တႄႉတင်းမူတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 50 ၼႆႉ။  မၢင်လင်ၵေႃႈ လင်ၶႃးမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်တၢင်းလင်၊ မၢင်ႁိူၼ်း ၵွၵ်းပိဝ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽႃႁိူၼ်း ငၢၵ်ႈၵႂႃႇ  ၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႂ်းသူၼ် ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလိူဝ်ၼႂ်းမိုဝ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇတေၵေႃႇၵုမ်း လုမ်းလႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ ၸင်ႇလႆႈယိုၼ်းမိုဝ်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈတီႈၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁႂ်ႈၸွႆႈတူၺ်းလူပၼ်ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၸေႇတၼႃႇ မႃးၸွႆႈထႅမ်ၽွင်ႈၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁႅင်း မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်း လူႉၵွႆၵႂႃႇယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉမေးၵုမ်းယဝ်ႉ လႆႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း။  မိူဝ်ႈ ဝႃးသမ်ႉ လူမ်းလႅင်း မႃးၽတ်ႉၵွႆထႅင်ႈ။  ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇတေမေးၵုမ်းၶိုၼ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၵၼ်ဝႆႉၶႃႈ”- ၸၢႆးၸၢမ်ႇသႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လူႉၵွႆယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2022

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/4/2022 ၼႆႉ  မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၼႆႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်း လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 11 လင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶိုၼ်းၵုမ်းလႄႈယင်းပႆႇလႆႈၵုမ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ မုင်ႈမွင်းၸဝ်ႈၽူႈမီးၸေႇတၼႃႇ ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

 ဢိင်ၼိူဝ်ၺႃးၽေးသၽႃႇဝထပ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇ လဵၵ်း မုင်း၊ မႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ပိူင်ယႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လႄႈၶႂ်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ပူႇၵႄႇ ၸၢႆးၸၢမ်ႇသႃႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ သီႇပေႃႉလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 09-691379292, 09-792989757 လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း