Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉႁႅင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,000 ပၢႆ တီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉ မေႃႇၼမ်ႉတိုင်းႁႅင်ႈ။ တႄႇႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တေႃႇထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2024 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ မဵဝ်ႉႁွင်း ၊ ပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇလႄႈ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈမွၵ်ႈ 8 တီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵႃႈၼမ်ႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၼမ်ႉႁႅင်ႈ   ၵူၼ်းသင်ႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉၼမ်မႃးလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉၵေႃႈ ၸဵဝ်းႁႅင်ႈၼႃႇ...

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပႃႇမႆႉမူၺ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉႁႅင်ႈ

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ လွင်ႈတႅပ်းၽဵဝ်ႈတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ  ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ပႃႇမႆႉၸမ်မူၺ်ႉၵဵင်ႈဝၢႆးႁၢႆ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ထိူၼ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် တႅပ်းမႆႉ ၽဵဝ်ႈပႃႇၼမ်ၼႃႇ ။လွင်ႈၽဝ်ထၢၼ်ႇၵေႃႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵူႈပီ ။ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီး တူၼ်ႈမႆႉၼမ်ၼမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇၶၢႆ။ပေႃးတူၺ်း တူၼ်ႈမႆႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိုတ်းယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈလႄႈ ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး မီးၶွမ်ႊပၼီႊ မႃးၶုတ်းၶမ်း တၢင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႈဢဝ်ႁၢင်ပီ 2022  ၶွမ်ႊပၼီႊ မႃးၶုတ်းႁေႈၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယု လႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ  ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ။   ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ထၢင်ႇတႄႉ လွၵ်းၼႃးဢၼ်ယူႇၸမ်ႁိမ်းၼၼ်ႉတႄႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ

တႄႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ(ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ။ တီႈႁဝ်းယူႇၼႆႉ ပေႃးတႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ႁႃႈလိူၼ်ႁူၵ်းပုၼ်ႉ ၼမ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလီလီယဝ်ႉ။ မၼ်းသမ်ႉၵႆၼမ်ႉႁွင်ႈ၊ၵႆၵေးၼမ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇဝႆႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမေႃႇႁႅင်ႈႁဵတ်းၼႆလႄႈ မေႃႇတႃႇၸၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၵွႆပဵၼ်လၢႆဢၼ်ယဝ်ႉ ”ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၼမ်ႉၼွင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁႅင်ႈဝႆး   လိူဝ်ၵူႈပီ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ - ၼွင်ဢူးယဵၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁႅင်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်တၢင်ႇပီ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်ႉၸၢင် လွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉမေႃႇၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈၸဝ်ႉ ႁႅင်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ။ ၼမ်ႉၼွင်မျႃႉၵၢၼ်သႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးဝၢႆးလင်သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၵႂႃႇၼမ်ႉၸင်ႇတေတႄႇယၢပ်ႇ၊ ပီႈၼႆႉတႄႉတႄႇဢဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉမႃး  ၼမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ ၸဵမ်ၼမ်ႉမေႃႇ ၼမ်ႉတိုင်း ႁႅင်ႈၵူႈတီႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။   “တႄႇဢဝ် လိူၼ်သီႇတႆး လိူၼ်ႁႃႈ -...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း  မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 4 ႁဵင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ၸႂ်ႉ 

 ၶၢဝ်းမႆႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ပီၼႆႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းထႅင်ႈ 4 ႁဵင်ပၢႆလႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ၊ ထိုင်တီႈလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်။   ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းယူႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉၼႆႉ။  ၸိူဝ်းယူႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼႆႉ။  ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉႁွင်ႈလႆ၊ ၼမ်ႉမေႃႇၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ လႆႈ တေႃႇလွတ်ႇသေဢဝ်...

ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေပိုတ်ႇၾၢႆ ၸွႆႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း

ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေပိုတ်ႇၾၢႆၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈၼမ်ႉလႆၶဝ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶွင် တႃႇၵူၼ်းယူႇပွတ်းတၢင်းတႂ်ႈ တေမီးၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/2/2020 ဝႃႈ တႃႇၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ထူပ်းပၼ်ႁႃ ၾႃႉလႅင်ႉ ၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၼၼ်ႉၼႆသေ တေပိုတ်ႇၾၢႆၼမ်ႉ မိူင်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆလူင်း ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင် ။ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပႃးၾၢႆႇလွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပႂ်ႉတူၺ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img