Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းၵႃႉရူတ်ႉတီႈမူႇၸေႊ ၺႃးလႅၼ်ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 24 ပီၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆရူတ်ႉၵႃးတီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽူႈၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈသိုပ်ႇၾူၼ်း ႁွင်ႉဝႃႈတေသိုဝ်ႉရူတ်ႉၵႃးၼႆသေ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၶႃႈႁႅမ်ယဝ်ႉဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2022  ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သိုပ်ႇၽူၼ်းမႃးၸူးမၼ်းၼၢင်းဝႃႈ ၶႂ်ႈသိုဝ်ႉရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းၶၢႆ  ၊ ႁႂ်ႈဢဝ်မႃးၼႄ ၼႆလႄႈ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်သေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶၢႆၵႃး။ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႃး...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 33 ပီ ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈႁူင်းသဝ်း ၼၢၼ်းဝတီႇ ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်မိတ်ႉၸမ်ႈသေၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵၵ်းတူဝ် ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၽွင်းၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 33 ၼၼ်ႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု ပႆႇတဵမ် 18 ၺႃးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၺႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႇသူဝ်ႉ ၊ ဢိူင်ႇလွႆဢူၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းၺႃးၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဝႃႇသူဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇၵျေႃႇလႃႉ...

ၼၢင်းၸိူင်း ႁေႃးလီးဝုတ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်း UN ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ဢဝ်လိူင်ႈ ၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၺႃးလူလၢႆ

ဢဵင်ႊၵျလီႊၼႃႊၵျူဝ်ႊလီႊ ၼၢင်းၸိူင်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း ၸၼ်ႉႁေႃးလီးဝုတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ UNHCR  လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဝႃႈ ႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သႂ်ႇၸႂ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ် လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၺႃးလူလၢႆ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/7/2020 ၼၼ်ႉ UNSC ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇ...

ပလိၵ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တိၺွပ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႈပဵၼ်ၽူႈလီထၢင်ႇထိူမ် ၼႂ်းဢမု ၶၻီႊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၶူပ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/7/2019 တပ်ႉပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ  တိၺွပ်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း   ၸၼ်ႉဢွၼ် (မူကြို) Winsdom Hill တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဢဝ်လိူင်ႈ တၢင်ႇလုမ်းတြႃး ပိုတ်ႇဢမု ဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ၼႂ်းပၼ်ႁႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၶူပ်ႇ   တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၺႃးၵၼ်ႉၸၼ် ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ပလိၵ်ႈၶဝ်တိၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉပဵၼ်  ဢွင်ႇၵျေႃႇမဵဝ်း (ဢွင်ႇၵျီး) ဢႃယု...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်(မူကြို) ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႅင်ႈပလိၵ်ႈ ပိုတ်ႇဢမုဝႆႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်(မူႇၵဵဝ်ႇ) ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ 11 လိူၼ် ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၼေႇပီႇတေႃႇ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း (မူကြို) Wisdom Hill  ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ သပေႇၵူင်း ၼေပီႇတေႃႇ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈ ပလိၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်မေႊ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢႆ 1...

Latest news

- Advertisement -spot_img