Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

တီႈမိူင်းတူၼ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မႃး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆး လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (ပွတ်းမိူင်းတူၼ်)  ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၺွပ်း သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ယၼ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်...

သင်ၶၸဝ်ႈလုမ်းလၢင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၽွင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸုမ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းလူႁဵတ်းဝူတ်ႈဝၢတ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃတင်းလၢႆဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဝႆႉ ယႃႇၽူမ်ႈၵႂႃႇဝႆႈသႃလူႇတၢၼ်းတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃ ဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းသတိ

ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈမဵတ်ႉတႃႇ ထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးတပၢၼ်းလုၵ်ႈသိတ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃယူႇၸွမ်းသတိတြႃးလႄႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်လီယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/6/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ယူႇတီႈၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ ထမ်ႇမရႃၸႃႇ ဢၵ်ႉၵမႁႃၵမ်ႇမထႃႇၼၸရိယ မိူင်းၽူင်း မဵတ်ႉတႃႇထိုင် လုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄး တပၢၼ်းတၢမ်းၸႂ် တင်းသဵင်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးတင်းလၢႆ ၵူႈၵေႃႉ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး  လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရ တီႈထမ်ႈမိူင်း ၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်လုၵ်ႈ သိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတၢမ်းၸႂ်တင်းသဵင်ႈလႄႈ...

သိုၵ်းဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဝႆႈၵွင်းမူးသိၼ်ထမ်းပေႃႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA 171 ပွတ်းၸၢၼ်းႁၢမ်ႈ  တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈလူႇတၢၼ်း ဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းမႃး   UWSA သိုၵ်းဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလၢႆလၢႆတီႈမႃးလူႇတၢၼ်းၵထိၼ်တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီသူၼ်းသေႃႇ ၵူၼ်းမႃးႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၵၵ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်း။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 - 28/11/2020  ၼွၵ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်း ၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉထုင်ႉပဵင်းမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉ ပွတ်းထုင်ႉပဵင်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆး ဢၢၼ်းမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်  ပွတ်းမိူင်းၵူၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းတူၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img