Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်  တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ဢၼ်မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်ႁပ်ႉတၢၼ်းႁဵင်းဝႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လုၵ်ႈၸုမ်းပရႁိတ သီႇပေႃႉ    ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ဢမ်ႇႁူႉလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း၊ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးႁွင်ႉဢဝ်တူဝ် ၸၢႆး လၢဝ် ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ...

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ 6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃး သိုၵ်းTNLA  တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွႆႇမႃးၶိုၼ်း 2 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၶိုၼ်းသင်ႇႁႂ်ႈပူႇၵႄႇႁႃၵူၼ်းသူင်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း 2 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယေး ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်း TNLA တီႉၺွပ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၼႄတၢင်း 6 ၵေႃႉ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင် ၼမ်ႉတူႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ    ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်၊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ သီႇပေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/6/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ  ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃ ယု မွၵ်ႈ 30 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင်...

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယင်းပႆႇယဵၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ တီႈႁိမ်းၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

CRPH ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈၸၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်

တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝူင်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ၵေႃတၢင်တူဝ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် CRPH တေၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႄႉယူႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ CRPH ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၵေႃတၢင်တူဝ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တႄႇတီႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ (စုရွေးလွှတ်) ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ၊ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်သၽႃး 2008 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈၵႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸေႊ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ၼႆႉမႃး မီးၸုပ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ   ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင် - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလူင်ၵႂႃႇမႃး 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈသၢႆလႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2018 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီလႄႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img