Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈ ထိုင် တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တၵ်ႉၼၢႆၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ၼၼ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း တူၼ်မႂ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။   ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတေသၢင်းၵဵဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ၸဝ်ႈပေႃးရိသ   ဢႃယုၸဝ်ႈ  47 ဝႃႇတေႃႇ 35 ဝႃႇ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼၼ်ႉ တေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 3 မူင်း ။ ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ထမ်ႈၸၢင်ႉႁူဝ်ပူင်း တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁႆႇၵွင်မွင်း ႁဵင်သိူင်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း  တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁႆႇၵွင်ႇမွင်း ႁဵင်သိူင်း။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵွင်းမူးၶမ်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 8လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း  3 ဝၼ်း။ ၸၢႆးလၢဝ်  တပႄးတၵ်ႉၵႃႇ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ဢၼ်ယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵဵင်းတုင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၾႆးၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႃႈတႃလႄႈမိုဝ်းၶႅၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇသွင်ပႃး တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈၸေႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇထုပ်ႉမၢၵ်ႇၾႆးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၼႃႈတႃမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ မိုဝ်းၶၢတ်ႇ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 12 /10/2019 ၸဝ်ႈသၢင်ႇ  ၽၼွႆႉသႅင် ဢႃယု 17 ပီလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၽသၢမ်လႃႈ ဢႃယု 13 ပီ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ  လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇထုပ်ႉမၢၵ်ႇၾႆးတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထိုင်တီႈၼိဝ်ႉမိုဝ်းၶၢတ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးတိပ်ႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈၵိုၵ်းဝိႁၢရ်မိူင်းလင်းၼၼ်ႉ သင်းၵဵဝ်ႇ တီႈသီႇပေႃႉယဝ်ႉ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ သူင်ႇၶၢဝ်ႇ  )ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈၵိုၵ်းဝိႁၢရ်လူင် မိူင်းလင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွႆႈဢဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈမႃးတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းသီပေႃႉသေ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ယဝ်ႉယႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/10/2019 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၸဝ်ႈမုၼ်ပၺ်ၺႃၸေႃတ ပဵၼ်ငဝ်ႈ သေ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၵုသလ (ၸၢႆးဢွမ်သႅင်ႁၵ်ႉ) လုၵ်ႉႁူင်းယႃသေ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ဝႃႈၶျေႃးဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶိုင်ၶႃႈတၢႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၶၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ၶျေႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇသွင်တူၼ် ၵႂႃႇၶိုင်ၶႃႈတၢႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/04/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၸၢႆးဢၢႆႈလူႇ၊ ၽွင်းမၼ်းဢွၼ်ဢဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဝတ်ႉ/ ၵျွင်းပုင်ႇႁႃႈ သွင်တူၼ် (သွင်ပႃး) ဝၢၼ်ႈပုင်ႇႁႃႈ ဢိူင်ႇၸလၢၼ်း ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သွၼ်တူၼ်ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img