Wednesday, June 19, 2024

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈၵိုၵ်းဝိႁၢရ်မိူင်းလင်းၼၼ်ႉ သင်းၵဵဝ်ႇ တီႈသီႇပေႃႉယဝ်ႉ

Must read

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ သူင်ႇၶၢဝ်ႇ  )ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈၵိုၵ်းဝိႁၢရ်လူင် မိူင်းလင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸွႆႈဢဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈမႃးတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းသီပေႃႉသေ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ယဝ်ႉယႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Chit Ko Lay- ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵုသလ ဢၼ်ၾႆးမႆႈဝႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 3/10/2019 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၸဝ်ႈမုၼ်ပၺ်ၺႃၸေႃတ ပဵၼ်ငဝ်ႈ သေ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၵုသလ (ၸၢႆးဢွမ်သႅင်ႁၵ်ႉ) လုၵ်ႉႁူင်းယႃသေ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်တီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းသူၺ်ႇလီႇ  ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၵုသလ လၢတ်ႈ- “ ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႉႁူဝ်ၸႂ်ၵေႃႈ ၵီႈၶႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵိၼ်ပဵၼ်ၼွၼ်း ပေႃႈၶဝ်ၵေႃႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၸႂ်ဢမ်ႇလီသေဢိတ်း။ ၼၢႆးၶဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇ ၵိၼ်သင်သေ ႁႆႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ။ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသၢင်တေႉ သင်းၵဵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်တေ ႁႅၼ်း သွမ်းပၼ်ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်တူၺ်းၶႃႈ”  – ဝႃႈ ၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/10/2019 ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ် တႆႈတဵၼ်းၼွၼ်းသေ ဢဝ်ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉမိူင်းလင်း၊ မႆႈပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၵုသလ ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း လူလွၼ်ႇၵႂႃႇၵိုၵ်းၾႆး ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။

တီႈဝတ်ႉမိူင်းလင်းၼႆႉမီးသင်ၶရႁၢၼ်း တင်းမူတ်းပႅတ်ႇတူၼ်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၵုသလ ၊ ဢႃယုမီး 9 ၶူပ်ႇ တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းႁႅင်ႈပူၼ်ႉမႃး။ ၽွင်းၾႆးလုၵ်ႉမႆႈၼၼ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ  ၼွၼ်းလပ်းဝႆႉ၊တိုၼ်ႇ မႃး ပၢႆႈဢမ်ႇပူၼ်ႉလႄႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၵုသလၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်၊ ပေႃႈပဵၼ် လူင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇၺုၼ်ႉ၊ မႄႈပႃႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇလီႇ ။ ၸႃတိၸဝ်ႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း