Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

ၽူႈၼမ်းမူႇၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉလႆႈႁပ့်သူးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်ႈမွပ်ႈပၼ်

ၽူႈၼမ်းမုၵ်ႉမူႇၾုင်ၸုမ်း 5 ၵေႃႉ  ၼႂ်းမိူင်းတႆး  လႆႈႁပ့်သူးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်ႈမွပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 75 ပီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/1/2023 ၼၼ့်  ၽူႈၼမ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃ့ လႆႈႁပ့်သူး   သီရိပျံချီ ၊ ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့   ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 75 ပီ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

RCSS ဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ငဝ်းလၢႆးလီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းထိုင် 11 မူင်းပၢႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လွင်ႈၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တေႁူပ်ႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ။   ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် လဵၵ်းမၼႃး ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းတႆးလႅင် တူၵ်းသုမ်းၼႃႈသိုၵ်း

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ငွႆးယိုဝ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ယူႇသဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁိုဝ် ယႄးပေႃႇတၢၼ်ႇၶျွင်း (ၵေႃႉႁၢၼ်လဵၵ်းမၼႃး) ၽူႈၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် PPST တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း NCA -EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ Online Video Conference ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် PPST လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉၽူႈၼမ်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ယဝ်ႉသေ ၵွၼ်ႇၼႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPC ၼႆႉ မီးၽႅၼ် ဢၢၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 09/08/2020 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းဝႆႉ ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19 – 21/8/2020 တေထိုင်မႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေၼမ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 တီႈငဝ်ႈဝဵင်းလူင်မၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS ၸတ်းပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ 3 လိူၼ် ႞ပွၵ်ႈ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS တီႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ် တၢင်းႁူႉပေႃႈမႄႈလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း   ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/05/2020 တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ်ယၢမ်း 09:00 မူင်းၵႂႃႇ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁေႃးလူင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ၶူးသွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img