Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ယွၼ်းသူးပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၾရၼ်ႊၸိတ်ႉသ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ တၢႆတီႈမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊၼၼ်ႉသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ယႃႇပေလိုမ်းယွၼ်းသူး ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ယွၼ်းသူး လွင်ႈဝႆႈၽြႃးၼႆႉ ၸတ်းတီႈႁေႃလူင် ဝႃႊတီႊၵၼ်ႊ မိူင်းရူမ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။   မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ယႃႇလိုမ်းယွၼ်းသူးပၼ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆးလႄႈ မိူင်းဢိတ်ႉသရေႊ၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၼွင် ပၢႆႈမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈသူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 159 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉလူင် မိူင်းၼွင် (မင်ႇၵလႃႇ ယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းငိုၼ်းလူႇ ၊ ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ  တင်းၵိၼ်  ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၊ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2021   ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တုင်းႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ ၊ ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈမိူင်းၵိုင် လူ့တၢႆ ပဵၼ်ၵေႃ့ႁႅၵ်ႈ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လူ့တၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်  ပဵၼ်ၵေႃ့ႁႅၵ်ႈ လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12.20 မူင်းပၢႆ ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 64 ပီ လူ့တၢႆ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19...

ရူတ်ႉၵႃးထေႃႈလႃႈၵျီႈတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်ပိၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ထေႃႈလႃႈၵျီႈဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶီႇသေ ဢၢၼ်းသိုပ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ  မႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်း။ သိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းလူင်းႁိမ်းဝတ်ႉၼွင်လႅဝ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတၢႆထႅင်ႈ ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈ ရူတ်ႉထေႃႈလႃႈၵျီႈဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉ...

ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း

ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တႃႇၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 မႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉ ဢိုတ်း Lockdown ဢိူင်ႇဝႆႉ...

ၶႄႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈ ၶႄႇမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉလွမ်ႉၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႃႇႁႄႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ   ဝၢၼ်ႈၾၢႆၵွင်း ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ႁိူၼ်းယေး  လူႉၵွႆၵႂႃႇ လၢႆလၢႆလင်။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ  ပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ ၊...

သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉတႃၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆယွႆႉ

ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယင်းပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင်ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉသမ်ႉ   ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းလူင်းထိုင်ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းၸမ် 300 လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ဢေႃႈၶႃႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းလွႆႁူၼ်းၼၼ်ႉမၼ်းမီးတပ်ႉ RCSS ႁဝ်း။ တပ်ႉႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ တင်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2021 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ တင်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 400...

RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄးယဵၼ်

 ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်း မိူင်း လူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ  ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထွႆထွၼ်ပၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ် - ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸမ်ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိူင်ႉဝႄႈယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈသေ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်တပ်ႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈယူႇၼိူဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်း မီးယူႇတီႈဝတ်ႉ 3 ႁဵင် ပၢႆၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ။ ထုင်ႉၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆမိုဝ်ႉလၢႆၵမ်း၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း လေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်လူမ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ယူႇၵိၼ်/တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ လိုပ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈဝတ်ႉဝႃး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇယူႇၵိၼ် သေ ဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိုဝ်းၵမ်ပႃး တႃႇၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ လိုပ်ႈတိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း RCSS ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း မႅၼ်ႈၽွင်းလူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ ၶူဝ်းၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈႁွပ်ႈသွင်ၼႆႉ တႆး 6000 ပၢႆၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ တႆး 6000 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽႄးသိုၵ်း ယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။  ၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်း 6000 ပၢႆ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img