Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းထဝ်ႈ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

 ဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ်   မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵျွင်းၶမ်း ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ   တီႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ 2 ၵေႃႉ  တူၵ်းၸႂ်သေတၢႆ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ...

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် သေ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2021 ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁွင်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းလူင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၢၼ်ၶတ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇပႃႈၼိူဝ် CDM ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁွင်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်(ဢမ်ႇႁဵတ်း CDM)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းႁႂ်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်း CDM )လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႉ မႃးၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈ...

ၸုမ်းၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈယႂ်ႇလူင်မိူၼ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ တီႈဝတ်ႉၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ပီၼႆႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ  ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၊ ဢဝ်ၶူဝ်းလူႇသႂ်ႇထူင်သေသူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈဢဝ်  ။  ပီၼႆႉဢၼ်ၸုမ်းၵဵင်းတုင်လႆႈသူင်ႇၶူဝ်းလူႇ ပၼ်ၽူႈဢႃယုယႂ်ႇၵူၼ်းၵဵင်းတုင်တႄႉ မီး 44 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။  ၸၢႆးသႅင်မုၵ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႁိမ်း 4 သႅၼ်ၵေႃႉ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး 49 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ႁိမ်း 4 သႅၼ်ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၸႄႈမိူင်းတႆး ၼင်ႇၼႆ။ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု...

Latest news

- Advertisement -spot_img