Thursday, May 30, 2024

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႁိမ်း 4 သႅၼ်ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆး 49 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ႁိမ်း 4 သႅၼ်ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၸႄႈမိူင်းတႆး ၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈသုင်ဢႃယု တိုၵ်ႉတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ  ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 တေႃႇထိုင် 5/11/2020 ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 396,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵိင်ႇၽႄၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ -“တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 60 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မီး 74,000 ပၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းမီး 55,000 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတမီး 5000 ပၢႆ ။  

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 လိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ဝၼ်းတိတ်ႉ တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း