Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် (J-Fighter) သွင်လမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈ ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်မိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းလႂ်ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼင်ႇၵၼ်။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ထႅင်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူႉတွင်း) ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း တီႈလွႆတေးမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈလွႆသူးတွင်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈလွႆသူးတွင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ တီႈလွႆသူးတွင်းၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း တူၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းမႃးတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ မႃးတူၵ်း သႂ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်သင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းတူၺ်းၸွႆႈသင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/9/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁိူၼ်းယေး မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉၵွႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းလၢႆၵေႃႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆလင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵႂႃႇတူင်ႉ ၼိုင်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈပၵ်းသဝ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇၼွင်လွင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

TNLA ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ သူၼ်ၼႃး – ထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၵူဝ်ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁၢမ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းလႄႈ သူၼ်ၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တႄႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သႅင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇသူၼ်ၼႃး ပၼ်ၾၢင်ႉသတိဝႆႉ “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်းလႂ်...

သိုၵ်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တၢင်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 70 လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၸၢင်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img