Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵႂႃႇတူင်ႉ ၼိုင်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

 

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈပၵ်းသဝ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇၼွင်လွင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ။

ၵူၼ်း မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆၶႃႈဢေႃႈ မႃးတူင်ႉၼိုင်သွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၸၢင်ႉၼႆႉ တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 50 ၼႆႉ ၶဝ်မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးတူင်ႉၼိုင်မီးဝႆႉၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လွင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၸမ်ၵၼ်ၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းလွႆၶဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်သွင်ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇႁႂ်ႈၾၢင်ႉပၼ်ၽွင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႃႈ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးမူၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လွင်းၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃႁွႆးတိၼ်သိုၵ်းလွႆၼႆႉ တိၵ်းတိၵ်း ၶဝ်သွင်ၸုမ်းယူႇဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်ၶႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၸိုင် တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေၼႃႇတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ သင်ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တေၵႂႃႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းသေ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင် ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်မႃးၼမ်ယဝ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးဢဝ်ပိူင်သိုၵ်းဝႃႈၸိုင် သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ တၵ်းတေ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႉဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽွမ်ႉ လွင်ႈၶဝ်မႃး မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်သိုၵ်းဝႃႈၸိုင် ၶဝ်တေႁူႉၼိူဝ်ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ် တေဢမ်ႇလႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်မႃးမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉၼႆႉ မီးႁိူၼ်းယေးမွၵ်ႈ 100 လင် ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး – တဢၢင်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်မူၵ်ႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 10 လင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ လွႆတေးမိူင်း သၼ်လွႆၼမ်ႉမူၼ်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ထိုင်မႃးႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉ တီႈ 105 လၵ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မႃးတၢင်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း