Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ

ႁႃႊမၢသ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် ပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႁႃႊမၢသ်ႊ ပိုတ်ႇသိုၵ်း ဢလ်ႊ- ဢိၵ်းသႃႊ ၾလတ်ႊ တေႃႇဢိသ်သရႃႊဢဵလ်ႊ (Operation Al-Aqsa Flood) လႄႈ ဢၢင်ႈဝႃႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တင်းၼမ်ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ပွတ်းတႂ်ႈၶွင် ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်  ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇတၢင်းႁႂ်ႈၵေႃႉသိုၵ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မုတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လၢႆၾၢႆႇလၢႆတၢင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းၶျၼူၼ်ၵႃႊသႃႊ (ၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ) ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ...

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ ႁႃႊမၢတ်ႉသ် ပႃလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ ႁႂ်ႈယွၼ်ႈထိုင်ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်

ဢိတ်ႉသ်ရေးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း ထိ 10 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ လႅၼ်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း ၵႃႊၸႃႊယဝ်ႉၼႆသေ တႃႇတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ပဵၼ်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်သေ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးတိုၵ်းပဵၼ်ၵေႃႉပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပႅၼ်ႊၵျမိၼ်ႊ ၼႅတ်ႉထၼ်ႇယႃႊႁု မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး လၢတ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇၽူႈၶဵၼ် (ႁႃႊမၢတ်ႉသ် ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ)ပဵၼ်ၵေႃႉလူမ်ႇယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၾၢႆႇဢိတ်ႉသ်ရေႊ တေတိုၵ်းယိုဝ်းႁႂ်ႈပေႃးယွၼ်ႈထိုင်ပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ တီႈၵိဝ်ႇၼမ်ႉၵႃႊၸႃႊၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img