Thursday, May 30, 2024

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ ႁႃႊမၢတ်ႉသ် ပႃလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ ႁႂ်ႈယွၼ်ႈထိုင်ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်

Must read

ဢိတ်ႉသ်ရေးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း ထိ 10 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ လႅၼ်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း ၵႃႊၸႃႊယဝ်ႉၼႆသေ တႃႇတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ပဵၼ်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်သေ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးတိုၵ်းပဵၼ်ၵေႃႉပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပႅၼ်ႊၵျမိၼ်ႊ ၼႅတ်ႉထၼ်ႇယႃႊႁု မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး လၢတ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇၽူႈၶဵၼ် (ႁႃႊမၢတ်ႉသ် ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ)ပဵၼ်ၵေႃႉလူမ်ႇယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၾၢႆႇဢိတ်ႉသ်ရေႊ တေတိုၵ်းယိုဝ်းႁႂ်ႈပေႃးယွၼ်ႈထိုင်ပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈၵိဝ်ႇၼမ်ႉၵႃႊၸႃႊၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းဝႆႉ 2.2 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လႆႈပွႆႇႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇသေလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ဝႆႉ 2 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။တႃႇတေတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းလွင်ႈသိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၼႆသေ ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပိုတ်းယိုဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈၵုၼ်ၵိဝ်ႇၼမ်ႉၵႃႊၸႃႊဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း။ ၾၢႆႇဢိတ်ႉသ်ရေႊတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈပၢင်သဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ်၊ ႁူင်းဝႆႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်လႄႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းၶဝ်ဢၼ်မီးတီႈ ၵႃႊၸႃႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ လုမ်း NGO ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႅၼ်လိၼ်လႆႈပၢႆႈၸိူင်ႉၼႆသေ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ဢီးလူၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႆႈမွၵ်ႈဝူင်ႈပၢႆ။ ၶမ်ႈဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ် တၢႆၼႂ်းလိၼ် ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ႁဵင်ၵေႃႉပၢႆ။ ၾၢႆႇႁႃးမၢတ်ႉသ် ယူႇၼႂ်းၵုၼ်လိၼ်ၵိဝ်ႇၼမ်ႉၵႃႊၸႃႊ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် Rocket ၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ် ဢိတ်ႉသ်ရေႊဢမ်ႇထၢတ်ႇ 4000 ၵမ်းပၢႆ ၾၢႆႇဢိတ်ႉသ်ရေႊ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ တႃႇတေၼႄလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ၼႆသေ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢႅၼ်ႇထူဝ်ႇၼီႇပလိင်ႇၵၼ်ႇၵေႃႈပိုၼ်ၽၢသ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုဝ်ၼႆႉ တေၵႂႃႇမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း