Saturday, June 15, 2024

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်းၵၢၼ်

Must read

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း လွင်ႈ 3 ၸိုင်ႈမိူင်းယူႊရူပ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၢႆႊယႃႊလႅၼ်ႊ၊ ၼေႃႊဝေႊ၊ သပဵၼ်ႊ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမၵ်းမၼ်ႈ ပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပႅၼ်ႊၵျမိၼ်ႊ ၼေႊတၼ်ႊယႃႊႁု တုမ်ႉတွပ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေ သႄႉသွမ်းဝႃႈ – ပၼ် ႁႅင်း ပၼ်သူးၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸုမ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ်ၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼေႊတၼ်ႊယႃႊႁု လၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈၼႆႉ တေမိူၼ်ၼင်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ႁတ်းၶႃႈ ႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် မိူၼ်ၼင်ႇ ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/05/2024 ၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၢႆႊယႃႊလႅၼ်ႊ၊ ၼေႃႊဝေႊ၊ သပဵၼ်ႊ ၶဝ်ၼႆႉတႄႉ လႆႈတူၵ်ႇတၵ်ႉလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းဢိတ်ႊသရေႊ- ႁႃႊမၢတ်ႉသ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ ၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈထႃႇဝရ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ယိုၼ်ယၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းပႃးၸဵမ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵျဵဝ်ႊပႆႊတၼ်ႊ ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇႁႂ်ႈ 2 ၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းမူႇပိူင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိတ်ႊသရေႊတႄႉ ဢမ်ႇ လႆႈၸႂ်။ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ – တေႁွင်ႉဢဝ်ၽွင်းတၢင်ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈ ဢၢႆႊယႃႊလႅၼ်ႊ၊ ၼေႃႊဝေႊ၊ သပဵၼ်ႊ 3 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းယူႊရူပ်ႊ ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် – သိုပ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း