Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈပၵ်းပိူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႃႈလႆႈၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉ 82 ၵေႃႉ - ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵၢင်ႉၵႄႇ ၸိူဝ်းၺႃးၼႄးဝႃႈ ၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆသေ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊...

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိူဝ်းၼမ်မႃး

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼမ်မႃးႁႅင်း။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢႃယုတဵမ် ၸဵမ်ယိင်း/ၸၢႆး တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇၼႆသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းမႂ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢထမ်ႇမ ၵဵပ်းသိုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတုမ်း ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇယူႇလွတ်ႈလႆႈသေ ၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ်ငိုၼ်းထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ။   ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း သင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဝၵလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇႁွင်ႉၵႂႃႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်သႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ မိူင်းထႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼၢင်းယိင်း တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼုမ်ႇယိင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း 5 ႁဵင် ၵေႃႉ - ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉၼမ်ႉ၊ တပ်ႉလူမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇၵဵပ်းပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼုမ်ႇယိင်းထႅင်ႈတႃႇ ၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ်...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးယဵၼ်ငႅဝ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉသေ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ဝဵင်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်။ ႁၢၼ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၵူႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်းၶၢႆလႆႈ 10 သႅၼ်ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢႆလႆႈ ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ - ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတေႁွင်ႉၵူၼ်းမႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၵူၺ်း ၵူၼ်းပေႃးပၢႆႈႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉထိုင်ၸၼ်ႉၸႂ်ႉၵၼ်ၸူၵ်းမႄးလႄႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းယွင်း တေၸၢင်ႈၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႇပၼ် လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇ ႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈၸၢင်ႈၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇတၢင်တႅၼ်း 1 ၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ် 50 သႅၼ်ပျႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်း ၵၢင်ႉၵႄႉ ႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img