Wednesday, July 17, 2024

ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈပၵ်းပိူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႃႈလႆႈၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉ 82 ၵေႃႉ – ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵၢင်ႉၵႄႇ ၸိူဝ်းၺႃးၼႄးဝႃႈ ၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆသေ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ မၵူၺ်း၊ ၸႄႈၵႅင်၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ မိူင်းမွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁၢမ်ႈၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုပ်း – ၽႂ်ဢမ်ႇထွမ်ႇသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိုင် တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၵၢင်ႉၵႄႇ ၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – လီသေလၢႆ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ဝၢႆးလင် ၵၢင်ႉၵႄႇၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်ၵေႃႈ ၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမႃး 3 ၸုပ်ႈ 3 ၵမ်းယဝ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်းတေႃးသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၵူႈလၢႆး။ ၸုမ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈဝႃးတိၼ်ဝႃးမိုဝ်း ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ ၶဝ်ၶႂ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈ ယွၼ်းလႆႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်း 10 သႅၼ်တေႃႇထိုင် 30 သႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပၢႆႈဝႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးႁႅင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်ၵူၺ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း