Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ 60 ပၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼၼ်ႉ တီႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇၽိဝ်ႇ ၵႂႃႇ 60 ၵေႃႉပၢႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇၽိဝ်ႇမႆႈၸႂ်သေ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉ တႃႇ 59 ၵေႃႉ- ၺႃးတီႉတင်းမူတ်းသေ ၶင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸလွပ်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈ။

- Subscription -

ၶုၼ်ႇရဵင်းယၢၼ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ယူႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – ပေႃးတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ၽုင်ယဝ်ႉၸိူင်ႉၼႆ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈတင်းမုၵ်ႉ တင်းမူႇ ၸိူင်ႉဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းမႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 59 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုင်ႈပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၵမ်ႈၼမ်။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ – ပေႃးၶဝ်တီႉဝႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ – ၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈထၢႆႇတူဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ၵေႃႈမီး- ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင် တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 3 လိူၼ်မႃး ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသေ ဢမ်ႇပွႆႇပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼႆႉ မီး 30 ပၢႆယဝ်ႉ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း