Wednesday, July 17, 2024

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 77 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 11 ၵေႃႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 77 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 11 ၵေႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပီ 2024 ၼၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ သီႇသႅင်ႇ ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ယိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်သေ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 34 ၵေႃႉ – ၸုမ်း PYO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း တၢင်ႇဢၼ်သမ်ႉမီး 43 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း မီး 101 ၵေႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် တိတ်းၸပ်းၵၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ (53,400) လႆႈ ငိူင်ႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတၢင်ႇတီႈ  – ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း PYO ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း