Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်လႄႈ တီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇထႅင်ႈ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉလႄႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 22/06/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ ၸူၼ်ဢဝ်ထူင်ငိုၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ ၺႃးၸူၼ်။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸၵ်ႉဢဝ် ထူင်ငိုၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ် ၸိူင်ႉၼႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းပဵၼ် 5 ပွၵ်ႈၼႆၵေႃႈ မီးဢေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသႂ်ႇသေ ၸၵ်ႉဢဝ်ထူင်ငိုၼ်းၵႂႃႇၶႃႈ။ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ။ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းဢဝ် ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

ႁၢၼ်ႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်

ႁၢၼ်ႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ ၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵိုၵ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ၊ ၶဝ်ႈၽၵ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးပႃးႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ႁၢၼ်ႉလဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵႂႃႇၸူးၸေႊၵဝ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃးၶဝ်ၵႆႉမႃး ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၶဝ် ၸင်ႇႁႃလၢႆးတၢင်း ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ မီးတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

“တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ။ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵႃးလဵပ်ႈပၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်း ႁၢႆႉမႃးသေပွၵ်ႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၺွပ်းလႆႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈယူႇၵေႃႈ မီးပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ် မႃးလၢတ်ႈပၼ် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ၼႆသေ မႃးထုတ်ႇတူဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၵုမ်းၽႂ်လႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးတီႈပိုင်ႈ ဢိင်သင်။ ၺႃးလၵ်ႉၺႃးၸူၼ်မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉယဵပ်ႉၶူဝ်း (မွၼ်းမွၼ်း) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈသေၶဝ်ႈၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း