Wednesday, July 17, 2024

ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ မွၵ်ႈ 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

Must read

ပလိၵ်ႈလၢဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉ 5,800,000 မဵတ်ႉလႄႈ ႁေးလူဝ်းဢိၼ်း ၼမ်ႉၼၵ်း 225 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ၼႂ်းၵႃးသွင်လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/06/2024 ယူႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉ မီးၵႃးသွင်လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ မုင်ႈၶဝ်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းလၢဝ်း ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈလၢဝ်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႉထတ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉတင်း ႁေးလူဝ်းဢိၼ်း တီႈထုင်ႉပေႃႇၵႅဝ်ႉ ဝဵင်းႁူၺ်ႈသၢႆး ၵွၼ်ႇထိုင်မူႇဝၢၼ်ႈၽူၼ်းၽႆး ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -
ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ
Photo by – Maesaipress/ ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ

“ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ သႂ်ႇထူင်လမ်ဝႆႉ ၼိုင်ႈထူင်လႂ် မီးယႃႈမႃႉ 29,000 မတ်ႉ (1 မတ်ႉ မီး 2,000 မဵတ်ႉ) ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 5,800,000 မဵတ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁေးလူဝ်းဢိၼ်းထႅင်ႈ 600 ၵွၼ်ႈ တေမီးၼမ်ႉၼၵ်း 225 ၵီႊလူဝ်ႊ ၵရမ်ႊ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃးတင်း ပလိၵ်ႈလၢဝ်း မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၽိူဝ်ႇသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၵႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးသွင်လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈၼႆႉသေ ၶဝ်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉ တီႈၵႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢႆႉရူတ်ႉ။ ၵႃးသႅၼ်း Toyota Landcruiser Prado ၼၼ်ႉတႄႉ တၢင်ႇဝႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ၵႃးပိၵ်ႉဢၢပ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾင်ႇမိူင်းလၢဝ်း တိုၵ်ႉသွၵ်ႈႁႃတူဝ် ၵူၼ်း ႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း