Wednesday, July 17, 2024

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိူဝ်းၼမ်မႃး

Must read

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼမ်မႃးႁႅင်း။  

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢႃယုတဵမ် ၸဵမ်ယိင်း/ၸၢႆး တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇၼႆသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃလွၵ်းလၢႆး ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတိူဝ်းၼမ်မႃး ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလိူၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တေတိုၵ်းတေႃးၶိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၶဝ်ႈ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊတီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊၼႆ့ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ တေႃႇသုတ်းတေႃႇပၢႆၼႆ – ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵျဵဝ်းၽိဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵျဵဝ်းၽိဝ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵမ်းႁႅၵ်ႈ၊ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းသိုၵ်း 20 ပၢႆ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵျဵဝ်းၽိဝ်ႇၼႆႉ ပၵ်းငဝ်ႈတပ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇလႄႈ ပင်းတရႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူၼ်ၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ဢၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ၼႆ – ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PNLA လၢတ်ႈ။

ဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ၵေႃႈ တႃႇတေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိုၵ်း ႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈထႅင်ႈ ၸုမ်းပိဝ်ႇႁႃႇ မၢႆ 8 ယဝ်ႉၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပိဝ်ႇႁႃႇ မၢႆ 8 ၼၼ်ႉ တေပႃး တပ်ႉၵွင် မၢႆ 22 ၊ 23 လႄႈ 24 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းထုင်ႉၾၢႆၶုၼ်၊ ပၢင်လွင်းလႄႈ ပွင်းလွင်း တီႈၸမ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ႁႅင်းသိုၵ်းႁႅင်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း