Saturday, July 13, 2024

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇထဝ်ႈယိင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၶျၢင်း

Must read

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း တိူဝ်ႉၺႃးထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႇပႅၵ်ႉလႅတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢႆဝႆႉထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ဢမ်းသူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းမတူႇပီႇ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ 3 လင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း