Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းပဢူဝ်း

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ရူတ်ႉၵႃးၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 2 သႅၼ်

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး၊ ထေႃႈလႃႈၵျီႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃးၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO လူင်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁိူၼ်းလႂ်မီးထေႃႈ ၊ ရူတ်ႉၵႃး ၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တၵ်းလႆႈပၼ်ငိုၼ်း...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မဵဝ်ႉသူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေဢဝ်ၵွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2022 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ “ၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸုမ်းၶဝ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေပေႃႉထုပ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇယူႇယၢပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ယွၼ်းၶဝ်ႈ ယွၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တေသႂ်ႇသမ်ႉၵူဝ် သိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈယိုဝ်းယွၼ်ႉၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ တေဢမ်ႇသႂ်ႇသမ်ႉပၢႆႈဢမ်ႇလွတ်ႈ လႄႈပဵၼ်ဢၼ်ယူႇယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ PNO ယွၼ်းၶဝ်ႈ၊ ယွၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ  ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပျီႇတူၸိတ်ႉ PNO သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်။ ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 (လိူၼ်ၼႆႉမႃး) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

သိုၵ်း PNO ႁူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၾၢႆႇ PNO လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇ PNO လႆႈလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းယၢင်း လႅင် တီႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၼၢင်းသိူဝ်(ဆောင်နန်းခဲကျေးရွာ)...

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸႅင်ႈၸူးမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတေယိုဝ်း RCSS

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း TBC ပွင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုဝ်း RCSS ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း TBC ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးတၢင်း ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး TBC ၾၢႆႇတၢင်းမႄႈသၢႆ ၵဵင်းႁၢႆးဝႃႈ...

SNLD မိူင်းပၼ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် – ပၢင်ႇတဝိ

ဢိင်ၼိူဝ်  ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း  ၺႃးယိုဝ်း  ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝၢင်းၽႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေလူင်းသူၼ်းတုမ် တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img