Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇယူႇယၢပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်

Must read

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ယွၼ်းၶဝ်ႈ ယွၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တေသႂ်ႇသမ်ႉၵူဝ် သိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈယိုဝ်းယွၼ်ႉၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ တေဢမ်ႇသႂ်ႇသမ်ႉပၢႆႈဢမ်ႇလွတ်ႈ လႄႈပဵၼ်ဢၼ်ယူႇယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

PNO ယွၼ်းၶဝ်ႈ၊ ယွၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ  ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ် PNO ၼႆၵေႃႈ မိူၼ်တင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းၸုမ်း ၽူႈၶဵၼ် သိုဝ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵူၺ်း။ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇပၼ် ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ် ၵူဝ်ၶဝ်မႃးႁဵတ်းတီႈ ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်း။ သင်ဝႃႈ သႂ်ႇပၼ်သမ်ႉ ၵူဝ်ၸုမ်း PDF တၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၶဝ်ဝႃႈ ပၼ်ႁႅင်း ၽူႈၶဵၼ်သိုဝ်ႉၵွင်ႈမႃးၸုတ်ႇ ၽဝ် ႁိူၼ်းယေး ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆသေမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇထႅင်ႇ ။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သႂ်ႇပၼ်ၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်၊ ဢမ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ယူႇႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 3 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ပေႇလႄႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပၼ် ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 20 ၵေႃႉ တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇပၼ်ၶဝ် လွင်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶဝ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆၼႆႉ။ တီႈ သီႇသႅင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃးသေပွၵ်ႈ လွင်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆ တေလႆႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ် ၵေႃႈ မိူၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၵႂႃႇပၼ်ႁႅင်းၽူႈၶဵၼ်သိုဝ်ႉၵွင်ႈၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႄဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၵုမ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ သီႇသႅင်ႇ လႄႈ ႁူဝ် ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵဵပ်းငိုၼ်း၊ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၵူႈႁိူၼ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။

ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသေ တႅပ်းတတ်းႁင်းၵူၺ်း တႅမ်ႈသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဝႃႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းပဢူဝ်းဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း