Wednesday, June 19, 2024

ႁူဝ်ပီၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ

Must read

ပီၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းၸဝ်ႉလိူဝ်ၵူႈပီဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ – တၢင်ႉယၢၼ်း ထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း 4/6/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁႅင်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁုင်းႁၢၼ် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးလွႆၵႃး ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   လွင်ႈလူႉသုမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်မႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိူၼ်း ၊ ပဵၼ်သႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁႅင်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၶိူင်ႈထိင်းၾႆးၾႃႉ (အင်ဗာတာ) ၶဝ်လိူတ်ႇ မႆႈႁႅင်းသေ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵေႃႈ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ။   ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ် မီးၼႂ်းသႅင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ မႆႈၵႂႃႇၸွမ်းလမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ မႆႈၵႂႃႇႁိုင် ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇလႄႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၶႄႁူတ်းၸင်ႇမွတ်ႇ၊   လွင်ႈလူႉသုမ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈ ၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း 4/6/2022

တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၸွမ်းၾႆး။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင်။ ပဵၼ်တၢင်းထုင်ႉမိူင်း ယေႃ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ဝဵင်းပၢင်လူင် လႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုတ်းမိူင်း ၼႆႉ ၵႆႉတတ်းၾႆးၾႃႉ ၊ ဢၼ်ၶိုၼ်း ပွႆႇပၼ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶိင်ႇမီးၶၢဝ်း၊  ႁႅင်းၾႆးၵေႃႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ  ၾႆးၵႆႉမႆႈႁိူၼ်း  ၊ ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉတႄႉပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၾႆးဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၊ ၾႆးမႃးမႃးၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾႆးတေဢမ်ႇသျွတ်ႉ/မႆႈႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၵွၼ်ႇတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ႁႂ်ႈထတ်းတူၺ်း မုၵ်ႉၾႆး၊ ၾႆးၶဵင်ႇၽြႃးလီလီ၊ သၢႆၾႆးၾႃႉသဵၼ်ႈၵဝ်ႇ/သဵၼ်ႈလဵၵ်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈပုတ်ႈ/လၢႆႈ ပႅတ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈမႂ်ႇ သဵၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၽွင်းလၢႆႈသၢႆၾႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁွင်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၶဝ်မႃးၸွႆႈလၢႆႈပၼ်- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း