Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပျီႇတူၸိတ်ႉ PNO သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်။

Photo CJ- သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၾၢႆၶုၼ်

ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 (လိူၼ်ၼႆႉမႃး) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသူမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇ လူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈလႃႈႁႄ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးပဵၼ်ႁိူၼ်းလီတႄႉ ၶဝ်ယႃႉၵွႆသေ သွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၵႂႃႇမူတ်း။ ပေႃးပဵၼ်ႁိူၼ်းမုင်းၶႃး ၵင်ႈၽႃသမ်ႉ ယင်းၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ လူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၶူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းတႄႉ ၶဝ်ဢဝ်ႇၵႂႃႇ TV၊ မေႃႈ ၾႆး (ပႅတ်ႇထီႇ) ၶႅပ်းၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ၊ ၽိူၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ၊ တူႈၶူဝ်း(တိူၵ်ႈ/တူႈ/ပီႇတူဝ်ႇ)၊ ၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး၊ ပူင်းသိတ်ႇယႃ၊ ၵူႇၼွၼ်း လႄႈ မေႃႈဝၢၼ်ႇၵေႃႈ ဢဝ်ပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO ဢဝ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶူဝ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် – မိူၼ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း၊ ၸၢၵ်ႈထႆႁႆႈ/ ထႆသူၼ် ထူဝ်ႈလႃႈၵျီႈ ပႃးၸဵမ် ၽၵ်း လႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တဵၵ်းဢဝ် ၶၢၼ်းဢဝ် ဢထမ်ႇမ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ႇၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း ( 3 ၸႄႈဝဵင်း – ႁူဝ်ပူင်း၊ ပၢင်လွင်း၊ သီႇသႅင်ႇ)။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မီးၼႅဝ်းႁူမ်ႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇသွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း။ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈထိုင်မိူင်းထႆးၵေႃႈ မီးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း