Thursday, May 30, 2024

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ပီ၊  ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၸတ်းႁဵတ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်။

Photo Road of Taunggyi ပၢင်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇ လွင်း ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 1 လိူၼ်တေႃႇထိုင် 2 လိူၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵုမ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆး၊ ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်လႄႈ S S S    ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉယူႇၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 4 ႁိမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၼွင်ပႃၼႃးၼႆး။ တီႈၼၼ်ႈ ၶဝ်ပိုတ်ႇမႃး တေမီးမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ S 3 ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉ။   တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆး ၊ တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ   မၢင်တီႈပိုတ်ႇႁိုင် 1 လိူၼ်ထိုင် 2 လိူၼ် ၸင်ႇတေၶၢႆႉၵႂႃႇ ႁဵတ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၼမ်ႉၸၢင် ယင်းၸၢင်ႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ႁွင်ႉမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ပႃးထႅင်ႈ။

“ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶဝ်တႄႇၸတ်း  မွၵ်ႈၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉၶႃႈၼေႈ။   ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉပေႃးတေၶဝ်ႈဝႃႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆႉ ၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်ၵူၺ်း”- ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ   ပိုတ်ႇဝႆႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵႂႃႇလဵၼ်ႈလႆႈၵူႈၶၢဝ်း။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸဵမ်ၸၢႆးၸဵမ်ယိင်းဢယၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇလဵၼ်ႈ  မုင်ႈမွင်းတႃႇလႆႈငိုၼ်း။

“ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ၶဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တၼ်းၶၢဝ်းလႂ် ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယူႇသေႇ သေႇ ပေႃးပဵၼ်တီႈဝဵင်းတႄႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇသမ်ႉ တေၵိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်လပ်း လိူၼ်မူၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈ/ ယေး ၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းလီၼႃႇယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈ/ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလီၼႃႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်ပၼ်ဢၶႂၢင်ႉလီၼႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇလဵၼ်ႈတီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၽၢႆႉၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ လေးၵွင်ႇၵိၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း