Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵႃလီႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃးၽႅၼ်ႉ) လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင် သူင်ႇၸူးတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႃလီႉလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် သူင်ႇၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃးၽႅၼ်ႉ)...

ယိင်းႁတ်းႁၢၼ် ၸွႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈသူၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် ၼႃႈဢိူင်ႇတႃမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ႁၢပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ တူင်ႉ ၼိုင်။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈမႃး။ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇမီးၽႂ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉသေတႃႉပဵၼ်ၵၢၼ်ယုမ်ႇယမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ဝႃႈ- “ၽူႈၸၢႆးၶႃႈလၢႆးသမ်းပိင်းၼႆႉ လူဝ်ႇပဵၼ်ၽူႈၼမ်းဢိူဝ်ႈ။ ...

တႃႇ“တႆးသိုပ်ႇပဵၼ်တႆး”ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပေႃးပိုတ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ်ဢၼ်ဝႃႈ - “ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်? လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ၶိုင်ပွင်မႃး? ” - ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင်။ ပေႃးမႃးပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းတွပ်ႇၼႆႉသမ်ႉ - “ယွၼ်ႉၶုၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈလီ၊ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးတင်းႁူႉၼမ်လႄႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉၵူႈၵေႃႉ။ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ်ပူပိုၼ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၼ်ဝႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈ...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုပ်ႇတေႃႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး 50 ပၢႆယဝ်ႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လွႆတႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇထႅင်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း 50 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ တေႁဵၼ်းၾၢႆႇၽႃႇသႃႇ (Major) မိူၼ်ၼင်ႇ...

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼၼ့်မႃး ယူႇတီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့သေ တႄႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ။ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇယိုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈၸၼ့်ၸွမ်...

ၵႃးၽႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ

ၵႃးၽႃႇၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 3 ၶူပ်ႇ ၵေႃႈၼိုင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈငွပ်း တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ တၢႆထင်တီႈ ။ ပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15.11.2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ    ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃးၽႃႇၼႆဢေႃႈၼၼ့် ယိၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ့ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇ ၼမ့်မႃးသေ ၶၢမ်ႈတၢင်းလူင် တေမိူဝ်းႁိူၼ်း။...

ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 7 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞  ။   ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်  ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီး 7 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img