Friday, March 31, 2023

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

Must read

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼၼ့်မႃး ယူႇတီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့သေ တႄႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ။ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇယိုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈၸၼ့်ၸွမ် (Pre-Course) ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ။

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ

မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတတ်းမၵ်းႁူဝ်ၵူၼ်းဝႆ့ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။မိူဝ်ႈပွၵ်ႈပုၼ့်ႁပ့်ၵႂႃႇယဝ့်ၸုပ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ့်တႄ့ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်တၢင်ႇလဝ်ႈဝႆ့ၸဵမ်မိူဝ်ႈ သၢမ်သီႇလိူၼ်ပူၼ့်မႃးၼၼ့်ဢေႃႈ။ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ့်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းမၢၼ်ႈသေ ဢၼ်တိုၵ့်ပႂ်ႉတွပ်ႇၸၼ့်သိပ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ့်သမ့် တုၵ်းယွၼ်းမႃး ႁႂ်ႈႁပ့်ပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇၸူးႁပ့်ပၼ်ထႅင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ယွၼ့်ၼၼ် တေႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထိ 15 ပုၼ့်ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေတၢင်ႇလဝ်ႈ ပၢင်တွပ်ႇၶဝ်ႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၼႆ့ ပိူင်လူင်မၼ်း တေလႆႈမီးၼမ့်ၵတ့် ၽႃႇသႃႇဢင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး-မၢၼ်ႈ။ ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ တေလႆႈမီး 15 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ။ ပေႃးဢွင်ႇပူၼ့်ယဝ့် ၸင်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼႆႈဢေႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႈ မႃးလဝ်ႈတၢင်ႇလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ တေလႆႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇတႆးဢွၼ်တၢင်းၼၼ့်ဢေႃႈ ။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသဵင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ၼႂ်းၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၼႆ့ ပိူင်လူင်မၼ်း တေတႄႇသွၼ် ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈဢင်းၵလဵၵ်ႈ ၊ ၽႃႇသႃႇတႆး- ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်းၼႆ့။ ပေႃးဢွင်ႇပူၼ့်ယဝ့် ပၢင်တွပ်ႇၶဝ်ႈၸၼ့်ၸွမ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ( Pre-Course)ယဝ့်ၸိုင် တေမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်တီႈၸၼ့်ၸွမ်ယဝ့် ၸင်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈသိုပ်ႇႁဵၼ်း ပီၼိုင်ႈ။

Photo SHAN-ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၵႃလီႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 2022

မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ လွင်ႈသူးၵမ့်ထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႄ့ၵေႃႈ ပေႃးၶဝ်ဢွင်ႇပူၼ့် ပီၼိုင်ႈယဝ့်တႄ့ ၸင်ႇမီးၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၶၢဝ်းၼၼ့်မႃး ၸင်ႇမီးသုၼ်ႇ တၢင်ႇလဝ်ႈလႆႈ သူးၵမ့်ထႅမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈပူၼ့်ၸၼ့်ၼိုင်ႈသေ သမ့်ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈတႃႇသိုပ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈၼႆတႄ့ တေၸၢင်ႈတၢင်ႇလဝ်ႈသူးၵမ့်ထႅမ်လႆႈၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်ၼႆ့တႄ့ ပႆႇမီးသူးၵမ့်ထႅမ်ၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇၶဝ်ႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၼႆ့ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၽၢၼ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ့်သေ တေမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်းတေႃႇထႅင်ႈ တီႈၸၼ့်ၸွမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ။လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမႃး တၢင်ႇလဝ်ႈၶဝ်ႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၼႆ့ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ့်။ ဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း