Monday, June 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ

ၵူၼ်းႁဵတ်းပပ်ႉလႅင် (ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တႆး – ၶႄႇ) ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉလႅင် (ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇပျႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 6 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် တႂ်ႈသိုၵ်းၵုမ်းၵမ်...

ၶႄႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၾၢႆႇလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်

မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇပိုတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇ။ ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉမႃး ၸမ် 3 ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ...

သူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်လူႉသုမ်း/ ႁၢမ်းပႅတ်ႈမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးပၢႆၼႆႉ သူၼ်ဢွႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၽုၵ်ႇ ပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇဝႆႉ ပႆႇပိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်တႆး...

မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2021 ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈဢဝ်ဢွႆႈ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ မၢဝ်း မွၵ်ႈ 400 တၼ်ႊ မႅၼ်ႈငိုၼ်းၶႄႇယူႇ 170,000 ပၢႆ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ...

တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပေႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႅင်လႄႈ ၶၼ်တႅင်တူၵ်းႁႅင်း

တႅင်တမ်ႇပူႇ ႁိုဝ် တႅင်ၾၢင် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ တေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပေႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်တႅင်လူတ်းယွမ်းလူင်း လိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။  ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ပီမႂ်ႇၶႄႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတႅင် ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်...

ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိုတ်ႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-14/1/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၽၵ်းတူမိူင်း မၢၼ်ႈဝဵင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇ...

ၶႄႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သၢပ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ထတ်းႁၼ်တီႈမိူင်းမၢဝ်း 2 ၵေႃႉ ဢိင်ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်မိူင်းၶႄႇ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၾၢႆႇမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/9/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႄႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵႆႉၵႂႃႇပႆ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉႁိူၼ်း လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်မႃး

ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉသမ်ႉဢွၵ်ႇသွၵ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်း ယႃႉယေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ၊ လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထပ်းၵၼ်မႃး။ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃး ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉတဝ်၊ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ သုၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင် ၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈမူႇၸေႊ ပႆႇၸၢင်ႈၶိုင်

ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး Economic Zone ဢၼ် ၶႄႇ- မၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၶၢင် - ၶႄႇ ပႃးၸဵမ် ဢၼ်တေ ႁဵတ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ပႆႇၸၢင်ႈတႄႇၵၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img