Thursday, July 25, 2024

တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပေႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႅင်လႄႈ ၶၼ်တႅင်တူၵ်းႁႅင်း

Must read

တႅင်တမ်ႇပူႇ ႁိုဝ် တႅင်ၾၢင် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ တေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပေႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်တႅင်လူတ်းယွမ်းလူင်း လိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ 

Image: Sai Khin Mung / ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ

ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ပီမႂ်ႇၶႄႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတႅင် ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶၼ်တႅင် လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶိၼ်ႇမွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်တႅင်ၼႆႉ တူၵ်းႁႅင်းတႄႉ တႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼႃႈပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး လႄႈ  ၶၼ်တႅင် ၸင်ႇလူတ်းယွမ်းလူင်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတႅင်ၶၢႆလီ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ ဢၼ်တၢင်ႇတႅင်တဝ်ႈ/တႅင်ၾၢင် ၼိုင်ႈလမ်း လႆႈငိုၼ်းၶႄႇ 4-6 မိုၼ်ႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇၼႂ်းၵႄႈ 2-3 မိုၼ် ၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉတႅင်ႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။ ၵႃးတၢင်ႇတႅင်ႇ ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶၢႆ ၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 250 လမ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း