Wednesday, July 17, 2024

ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိုတ်ႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to – LYHT/ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-14/1/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၽၵ်းတူမိူင်း မၢၼ်ႈဝဵင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇပိုတ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး 24 ၸူဝ်ႈမူင်း  ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် သေ ပိုတ်ႇပၼ်တႃႇၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ ပေႃးတဵမ် 10 ဝၼ်းယဝ်ႉ တေၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၵူၺ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူၺ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းတႄႉ ပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးတေႃႉၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်း ၶႄႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 500 လမ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈၶဝ်ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸမ်ပီမႂ်ႇၶႄႇၶဝ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ပေႃးလိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ပီမႂ်ႇၶႄႇၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၼႆႉယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တေႃႇဝၼ်းၵႃးတၢင်းမိူင်း ႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 200 လမ်းပၢႆၼႆႉၵူၺ်း။ ထိုင်ၶဝ် ပိုတ်ႇပၼ် 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 500 လမ်း  ”- ၸၢႆးႁိၼ် လဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးသေ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉ၊ ၶဝ်ႈ၊ ထူဝ်ႇ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ   ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပိုတ်ႇပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း  ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၽၵ်းတူၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၸေႃႊ တင်း ပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ၊   မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပိုတ်ႇ  ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈႁူး တႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မႃးတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၶိုၼ်း။ ၽၵ်းတူၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ လူၺ်ႈမီးၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇမႃးႁပ်ႉရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉၸင်ႇဢဝ်မႃးသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း