Sunday, June 16, 2024

ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,074 ၵေႃႉ

Must read

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 1,074 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to TGI Youth / ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉလႄႈ တူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 1,074 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 130 ပၢႆ လႄႈ ယႃၶႅၼ်း 933 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ 582 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 12 လႄႈ ယႃၶႅၼ်း 560 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 131,186 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 114,609 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2,858 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း