Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(မိူင်းထႆး) ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉ

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၶိုင်ပွင်ၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/4/2020 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်း ၵိၼ်ယႅမ်ႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိုင်ႈထႆး ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတႃႇပၼ်တၢင်းၸွႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းသၢႆမၢႆပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၽေး Covid - 19။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းသၢႆမၢႆပီႈၼွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ် တူၵ်းငၢၼ်း ယွၼ်ႉႁူင်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉ လႄႈလႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေၶတ်းၸႂ်ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီ

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႇတင်ႈၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီ လုၵ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႈသွမ်းလႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၸႂ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လႄႈ ပုၵ်ႉၵူဝ်ႇၽူႈမီးၼမ်ႉ ၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင် တႃႇၵူၼ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 29/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၼမ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၵေႃ ၵမ်ၵၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ပီ 2019-2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) မီး ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(မိူင်းထႆး) ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉ

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ရယွင်းလႄႈ ပထုမ်းထႃးၼီး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း)၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းထႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်း - လႆႈငိုၼ်း 73,300 ဝၢတ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,111,111 ပျႃးသေ တေဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img