Monday, July 15, 2024

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(မိူင်းထႆး) ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉ

Must read

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ရယွင်းလႄႈ ပထုမ်းထႃးၼီး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး (ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း)၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းထႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်း – လႆႈငိုၼ်း 73,300 ဝၢတ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,111,111 ပျႃးသေ တေဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 05/07/2018 ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလုင်းသွႆး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉဝဵင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း တၢၼ်းယိုၼ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၺႃႇၼေႃး ၵျွင်းလူင်ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သိုပ်ႇမွပ်ႈပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းတင်ႈၶိုၼ်း တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ လွႆဢုင်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းမႂ်ႇ ၽူႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလူႇၶၢမ်ႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၸေႇတၼႃႇၽႂ် မၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းထႆး ၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တီႈဢၼ်လႆႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ရယွင်းလႄႈ ပထုမ်းထႃးၼီး ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် တႆးႁွတ်ႈ မိူင်းထႆး (ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း) ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13-30/06/2018 မႃး ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ၊ ႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပင်း၊ သူၼ်ၼႃးလူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇပူၵ်းပွင် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၽေးၼမ်ႉ လင်ႁိူၼ်းမီး 1,214 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉ 3,445 ၵေႃႉ။

ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၺႃးၽေးၼမ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႅပ်းတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ ယႃႉထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၽိူဝ်မႆႉသေ ႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶၢႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်ထိူၼ်ႇလူႉ ႁဵတ်းႁႆႈ ႁဵတ်းသူၼ်သေ ၼွင်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၵိုၵ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၵေႃႈ ၺႃးၶီႈလိၼ် ၶီႈသၢႆး ထူမ်ႈႁၢႆ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးဢဝ်ႁဵတ်း သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း