Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းပဵင်း

မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်

ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ယူႇၼမ်သုတ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး၊ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၽွင်ႈၼႆသေတႃႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ  ။ ၵူၺ်းၵႃႈလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ   မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ တိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး ထုၵ်ႇၽွၵ်ႈယႃႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၺႃးၽွၵ်ႈယႃႉ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈၽွၵ်ႈယႃႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ မိူင်းပဵင်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးႁၢင်ႈဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၸိူင်ႉၼႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းပဵင်း ႁႄႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇဝႆႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လႃးႁူႇ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ...

ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း  ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈတေႃႇလွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ၵူႈၶမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2-11/4/2022 ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉထေႇရဝႃႇတ ပုတ်ႉတသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈသင်ႇ ၶၸဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ (ၵွင်းမူးၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ...

ထုင်ႉမိူင်းပဵင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ  ။  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထုင်ႉတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးမႃးၼၼ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ  တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်ဝႆႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ လႅပ်ႈတေလႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးထႅင်ႈ သိုပ်ႇၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။။...

Latest news

- Advertisement -spot_img