Tuesday, May 21, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ မိူင်းပဵင်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo: မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ မိူင်းပဵင်း 19/10/2022

ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးႁၢင်ႈဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ် တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် မိူင်းပဵင်းယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။  ဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼမ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း