Thursday, May 30, 2024

ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး ထုၵ်ႇၽွၵ်ႈယႃႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း

Must read

ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၺႃးၽွၵ်ႈယႃႉ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢၼ်ႉမႄးၵႃး တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ မိူင်းပဵင်း ထုၵ်ႇယႃႉ တင်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈၽွၵ်ႈယႃႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁၢၼ်ႉမႄးၵႃး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၽွၵ်ႈယႃႉ။ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ယဝ်ႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်း ႁွမ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃႇ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း။   ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၺႃးၽွၵ်ႈယႃႉဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမီးဝႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃလႄႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယႃႉ ၵႂႃႇလၵ်ႉလႆႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃႈ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ပၢႆၼွၼ်းပႂ်ႉ ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ တေမီး ၽႂ်ႁတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇလၵ်ႉ။ လိူဝ်သေ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း” –  ၵူၼ်း မိူင်းပဵင်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွၵ်ႈယႃႉ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃးၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင်သင် လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 31 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း