Wednesday, July 17, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်းလူႉၵွႆၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းၶမ်ႁိုင် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ – မိူင်းပဵင်း

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တူၼ်ႈတီး – ၵဵင်းတုင်- တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းၶမ်ႁိုင်တႄႉ ပဵၼ်ၼႂ်း ၵႄႈတႃႈၵေႃႈ – မိူင်းပဵင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် လႆႈၼွၼ်းတၢင်းႁိုင် 3-4 ၶိုၼ်း။  

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2024 ၼႆႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ – မိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လူႉ ၵွႆၼမ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ပိူဝ်ႉဢုင် ရူတ်ႉၵႃးၶမ် ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆၼမ် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ - မိူင်းပဵင်း
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃး/ သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆၼမ် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ – မိူင်းပဵင်း

ၸဝ်ႈၵႃး တူၼ်ႈတီး – တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶွၵ်ႉပုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၼွၼ်း ၸွမ်းတၢင်း 3 – 4 ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၼွၼ်းၶိုၼ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ထိုင်ယဝ်ႉ တူၼ်ႈတီး – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵွႆႁႅင်းသေ ရူတ်ႉၵႃးၵႆႉၶမ်ႁိုင်တႄႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းၶမ်ႁိုင် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းၵႅပ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၾူၼ်တူၵ်းသေ တၢင်းဢုင် ရူတ်ႉ ၵႃးဝႄႈၵၼ် တူၵ်းၼႂ်းႁွင်ႈ ၶမ်တၢင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်ႁႅင်းသေ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇၶိုင်မႄးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ၸိုင် ဝၢႆးမႃး ၵူဝ်မိူၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈ ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း – ၸဝ်ႈၵႃး ၵုၼ်ႁဵင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆၼမ် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ - မိူင်းပဵင်း
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃး/ သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆၼမ် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ – မိူင်းပဵင်း

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ လိူဝ်သေသဵၼ်ႈတၢင်းဢုင် ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇယဝ်ႉ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ၊ ၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ် မၢင်လမ်း ရူတ်ႉၵွႆၶမ်ဝႆႉၵၢင်တၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈ ရူတ်ႉၵႃးၶဝ် ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၸွမ်းတၢင်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

“တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိၵ်ႉတၢင်းယဝ်ႉလႄႈ ၵႃးလူင်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးတၢင်းၼႆႉၼမ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၼမ်တၢၼ်ႇၼႆႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းမျႃႉဝတီႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မူတ်းဢေႃႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တၢင်းလူႉၵွႆၼမ် ရူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းၶမ်တၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၵႃး ၵုၼ်ႁဵင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆၼမ် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ - မိူင်းပဵင်း
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃး/ သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆၼမ် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ – မိူင်းပဵင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆ တၢင်းၵေႃႈ လူႉၵွႆၶၢတ်ႇၼမ်။ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်မႄးၵေႃႈ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈသေပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸဵမ်ၵႃးလူင်ၵႃးဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႅၼ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူႉၵွႆၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း