Tuesday, May 21, 2024

ထုင်ႉမိူင်းပဵင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်

Must read

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ  ။

 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထုင်ႉတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးမႃးၼၼ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ  တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်ဝႆႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ လႅပ်ႈတေလႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးထႅင်ႈ သိုပ်ႇၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။။  

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း USDP မိူင်းပဵင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းပဵင်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ ပေႉဝႆႉ တင်း 3 ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ UEC ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းတီႈမိူင်းပဵင်းတႄႉပဵၼ် တေႃႇၼၢင်းၼေႃႇ ၼေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လုင်းၸၢႆးလဝ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ တေႃႇမေႇၼိၼ်းတႅတ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 လႄႈ ဢူးၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း