Thursday, February 9, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း သိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်း တီႈမိူင်း ၵွႆထႅင်ႈ တႃႇ 10 ဝၼ်းပၢႆ

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပႆႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်း တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵွႆထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 11 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-15/2/2023 ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး သိုပ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်း တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵွႆ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ် ၵဝ်ႇ “ဝႃႉ” UWSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၸတ်းပၢင်တေႃးၵၼ်တႃႇ 3 ပွၵ်ႈ...

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇ

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပွႆးၾိင်ႈထုင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်တီႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ။ ပွႆးၼႆႉတေပဵၼ်ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 တေႃႇထိုင် 5/2/2023 ၊ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယၢင်း တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆး ၵႂၢႆးတေႃး ယႂ်ႇလူင် တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ...

“ထမ်ႈၵႂၢႆးၶဝ်သႅင်” ပၢင်ၵႂၢႆးတေႃး ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တီႈလဵဝ်

ပေႃးတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ “ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း” ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် တေပွင်ႇၸႂ်/ ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်း ၵွင်၊ မိူင်းယၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉမႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵၼ်။ ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပွႆးၵႂၢႆးတေႃးဝႃႇ - ထမ်ႈၵႂၢႆးၶဝ်သႅင်ဢိူဝ်ႈၼႆ ၸင်ႇတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ...

ပီၼႆႉမိူင်းလူၺ် မိူင်းယၢင်း ၶိုၼ်းၸတ်း ႁဵတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပီၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸတ်းယႂ်ႇ မီးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မီးၵႂၢႆးၶဝ်ႈတေႃး ၶဵင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 တူဝ်။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းလူၺ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်း လူၺ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img