Friday, March 1, 2024

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ၼိုင်ႈပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပီၼႆႉ ၵႂၢႆးၶဝ်ႈတေႃးၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း 11 တူဝ်။

ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇ ၼင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူဝ်ၵူႈပီ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပီၼႆႉ ၵႂၢႆးၶဝ်ႈတေႃးၶဵင်ႇၵၼ် တင်း မူတ်းမီး 11 တူဝ်။ ဢၼ်လႆႈသူးထီႉၼိုင်ႈၵႂႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢႆးဝၢၼ်ႈႁူ၊ သူးထီႉသွင်သမ်ႉ ဝၢၼ်ႈသဵဝ်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းၵႂၢႆးတေႃးၵၼ်ၼႆႉ  တေၸတ်းႁဵတ်း သွင်ပွၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 16 တေထိုင်ၼႆႉ ထႅင်ႈပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းသိုဝ်လိုဝ်း၊ မိူင်းလႃး၊ မိူင်းပွၵ်ႉ၊ မိူင်းၽႅၼ်လႄႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်။

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းၼႆႉသမ်ႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 9-16/1/2024 ဝၼ်းၵႂၢႆးတေႃးၶဵင်ႇၵၼ်သမ်ႉ တေပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 11 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆယဝ်ႉ။  

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃးၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းပိုၼ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ယုမ်ႇယမ်ၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းလူၺ် ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းယၢင်း လိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ တီႈမိူင်းၵွႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းလူၺ်တႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/12/2023 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း