Friday, March 1, 2024

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းလႃး တေၸတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး

Must read

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တီႈဢိူင်ႇသိုဝ်လိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပွၵ်ႈၵမ်း 62 ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/1/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သႅၼ်ထဝ်ႈၵႄႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇ ပၢင်ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပွၵ်ႈၵမ်း 62 တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်သိပ်းယၢင်းၵွင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢိူင်ႇသိုဝ်လိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း 2 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ပဵၼ်ဝၼ်းၵႂၢႆးတေႃး ပွၵ်ႈတီႈ (1) တူဝ်ပေႉသုတ်း တေ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူးရၢင်းဝလ်း 2,600 ယႂၼ်ႊ (ငိုၼ်းၶႄႇ)၊ တူဝ်ၵၢၼ်ႉ ထီႉသွင် တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူး 2,200 ယႂၼ်ႊ။

ဝၼ်းတီႈ 5/2/2024 သမ်ႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းၵႂၢႆးတေႃး ပွၵ်ႈတီႈ (2) တူဝ်ပေႉသုတ်း တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူးရၢင်းဝလ်း 3,000 ယႂၼ်ႊ၊ တူဝ်ၵၢၼ်ႉထီႉသွင် တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူး 2,600 ယႂၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃးၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းပိုၼ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ယုမ်ႇယမ်ၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းလူၺ် ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းယၢင်း လိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ တီႈမိူင်းၵွႆ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းတႄႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 16/1/2024 ၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းလူၺ်တႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/12/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း