Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်လိၵ်ႈထႆးပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း  ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 8/10/2022။  တီႈပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မေႃသွၼ်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး ၼႆႉတေႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မေႃလိၵ်ႈထႆးၵႂၢမ်းထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ႉႁူႈပၢႆးႁၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇလႆႈမိူဝ်းၼႃးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼႆ။ ၵူၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸတ်းပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်မေႊ  ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းထိုင် 10 မူင်း။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း  လႄႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ   300 ပၢႆ။ မီးၶပ်ႉမၢႆ ပိုတ်ႇပၢင်၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၊မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇ ၼၢႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယုၵ်ႉယွင်ႈတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶပ်ႉၶိုင်ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေမီး တၵ်ႉယမ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း။...

သင်ၶလႄႈ သတ်ႉထႃး မိူင်းၼွင် ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈမိူင်း ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/05/2018 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလူင်း ပၢင် သွၼ်လိၵ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img