Monday, July 15, 2024

သင်ၶလႄႈ သတ်ႉထႃး မိူင်းၼွင် ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈမိူင်း ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 22/05/2018 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလူင်း ပၢင် သွၼ်လိၵ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း Basic and Grammar ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2018 တေႃႇဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်မေႊ 2018 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၽူႈပူင်သွၼ်ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင် သွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝီႉမလ လႅင်းၼုမ်ႇ(B.A Thailand) ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်၊ ၸဝ်ႈၶူးမွၼ်းၶိူဝ်း ပၺႃႇ ၼၼ်ႇတ မူၺ်ႇတေႃႇ၊ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိမၼ်ႇတ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅင် ထမ်ႇမသႃႇမိ ဝၢၼ်ႈဢိတ်းမိူင်းၼၢင်း၊ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းႁၢၼ် ဢိင်ႇတႃႇမယ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ ၸဝ်ႈပိုၼ်းႁၢၼ် ပၺႃႇၽေႃးၵ မူၺ်ႇတေႃႇ၊ ၸဝ်ႈဢႃႇၸႃႇရ ပၢင်လွင်း၊ ၸဝ်ႈသူရိယ သႂ်ႁိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢွၼ်ႁူဝ် ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး မေႃတႅမ်ႈမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉ ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးမေႃလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ၶဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်းၼႃႈၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃးတေမီး တိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၾၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉလႄႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃလၢတ်ႈ၊ မေႃတႅမ်ႈ။ ၽႃသႃဢင်း ၵိတ်ႉၼႆႉ တေၶတ်းၸႂ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း