Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွၵ်ႉၸၢၼ်း

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉလုပ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ/ ယၢၼ်း၊...

ဝဵင်းမူႇၸေႊ တိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဝႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ လူႉတၢႆ 70 ၵေႃႉ

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ...

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ် ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သၢမ်ၵေႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းလိူၼ်မႃးၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021 ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး။ ၼႂ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 5 ၵေႃႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2021 ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 5 ၵေႃႉ...

ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈထုၵ်ႇ Lockdown ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တႃႇတေႁႄႉၵင်လႆႈယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းပႃးတၢင်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉလႆႈ Lockdown   ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/7/2021 ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ Lockdown ပႅတ်ႈတၢင်းပွၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇပေႃႉၶိူဝ်းယႂ်း တႅၵ်ႇပႃးတီႈႁိူၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ ၊ ၶမ်ႈဝႃးမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 11:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးတႃႇလၢႆႇ (စိုင်းသာလှိုင်) တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း (တောင်ရပ်ကွက်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ10 ၵေႃႉပၢႆ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  13 ၵေႃႉထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းသႂ်ႇၵႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၵတ်းၵႃႈ...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးၽၼ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉ/ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ၾၼ်းမၼ်းၼၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းလႃႉလႃႉဝိၼ်း ယူႇပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉ/ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢဝ်ၽႃႉၾၼ်းသႂ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၼၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img