Monday, July 15, 2024

ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 5 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်းမူႇၸေႊပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႉတၢဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2021 ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 5 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လူႉတၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်းၼႆႉ ႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး မီး 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ၊  တႄႇ Lockdown ပွၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 4/7/2021 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ။  

  ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းမူးတူင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ ၵွင်းမူးတူင်ႈ၊ ပၢႆးၸၢၵ်ႈ၊ ၵွင်းမူးလွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈသမ်ႉ တေပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်သွင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင်၊ ၸွၼ်ႈၸူဝ်ႇ၊ မၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ၶူးဝဵင်းလႄႈ ပၢင်ႇလူင်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉမူတ်း ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    မီး 300 ပၢႆ  လူႉတၢႆ ၼပ်ႉ ႁူဝ်သိပ်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း