Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ10 ၵေႃႉပၢႆ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  13 ၵေႃႉထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းသႂ်ႇၵႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to MUse Youth / ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 11/3/2021

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵတ်းၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်း တၼ်းလႆႈ ပၢႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းၵႄႈ ၵိဝ်ႇတၢင်း တီႈႁေႃၼႃႇလီႇၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶဝ်တီႉ ဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႂ်ႇၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇ 13 ၵေႃႉ ပႃးတင်းယိင်းတင်းၸၢႆး၊ ၵူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်းပႃးၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo Credit to MUse Youth / ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 11/3/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ လွၵ်ႈငိုတ်ႈၵူၼ်း ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်   လမ်းတီ့ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသႂ်ႇၵႃးၵႂႃႇ 13 ၵေႃႉ။ ၽူႈၸၢႆး 9 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးသိုၵ်းမႃး လွၵ်ႈငိုတ်ႈ 4 လမ်း၊ ၵႃးပလိၵ်ႈ 1 လမ်း ၸွမ်းႁႄႉႁၢမ်ႈ ယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ် ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း